2011 års Bohmanpris till professor Hans L Zetterberg

Vid årets idéseminarium den 22 november delade statsminister Fredrik
Reinfeldt ut Bohmanpriset till civilsamhällesfilosofen och
sociologiprofessorn Hans Zetterberg, den sjunde pristagaren i raden av
förtjänta opinionsbildare i Gösta Bohmans anda. Mötet blev en
manifestation till minne av att det är 100 år sedan Bohman föddes,
vilket speglades i talen av Reinfeldt, Zetterberg och PJ Anders Linder.

Texter och bilder här.