Tal

Tre Bohmantal från tre decennier

Ur den rika floran har vi valt några typiska anföranden i centrala ämnen:

1. Om hotade fri- och rättigheter

I riksdagen den 4 juni 1976

Talet anknyter till 1938 års motion av de tidigare partiledarna Gösta Bagge och Fritiof Domö om grundlagsskydd för ”fundamentala principer”, sådana som kunde hotas av de auktoritära läror som då var på frammarsch i vår nära omvärld. Finns här (pdf).

2. Om liberaliseringens strategi

Vid Medborgarskolans 40-årsjubileum den 30 maj 1980

Bildning och historisk kunskap är två byggstenar i människans frigörelse, nödvändiga i ”valet mellan kollektivism och frihet, mellan framsteg och stagnation” i en tid när utvecklingsfientliga strömningar gör sig gällande. Finns här (pdf).

3. Om demokratins förutsättningar

Vid partistämman den 11 november 1990

I denna ”avskedsföreläsning” är den socialdemokratiske folkhögskolerektorn Alf Ahlberg utgångspunkten, hans plädering för en upplyst humanism som kontrast till Uppsalaskolans värdenihilism och maktlära. På denna grund skulle partiet ”spela den ledande rollen i den omvandlings- och förnyelseprocess som nu förestår”. Finns här (pdf).