Om Bohmanfonden

Gösta Bohmans fond för idédebatt instiftades med insamlade medel efter hans död 1997. Syftet är att dela ut stipendier till dem som gjort särskilda insatser i den liberala och konservativa idédebatten med tonvikt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Fonden arrangerar också seminarier kring dessa frågor. Styrelsen utses av den moderata partistyrelsen.

Styrelseledamöter

Hans Wallmark, ordförande


Peter Egardt


Odd Eiken


Hans Birger Ekström


Johan Forssell


Tidigare styrelseledamöter: Mats Johansson (ordförande 2009-2012), Johan Bohman (ordförande 1997-2009), Carl Bildt, Håkan Hagwall, Olof Ehrenkrona, Cecilia Stegö Chiló och Tove Lifvendahl.

Stöd Bohmanfonden: PlusGiro 4685298-4