Pristagare

De har fått Bohmanpriset

Sedan 2003 delar Bohmanfonden ut ett pris till den som gjort särskilda insatser i den liberala och konservativa idédebatten i Gösta Bohmans anda, med tonvikt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi.

Pristagare

Nils Karlson 2003


Gunnar Strömmer 2004


Maciej Zaremba 2005


Sofia Nerbrand 2007


Dick Kling 2009


Martin Borgs 2010


Hans L Zetterberg 2011


Mats Johansson 2012


Per Gudmundson 2014


Alice Teodorescu 2015


Olof Ehrenkrona 2019


 

Motiveringar

Nils Karlsson

Fil dr Nils Karlsson har som forskare, forskningsledare och idédebattör bidragit till att utveckla en kontraktsrättslig och konstitutionell syn på välfärdsstaten och det demokratiska beslutsfattandets gränser. Med uthållighet och konsekvens har han drivit sina idéer och förenat en stark övertygelse med vetenskapsmannens stringens och analytiska klarsyn.

Som rektor för det privata Cityuniversitetet (1994-2002) och chef för Ratioinstitutet har Karlsson i hög grad medverkat till att i vetenskapliga sammanhang, teoretiskt såväl som empiriskt, förankra några av de mest centrala tankegångarna i den idépolitiska förnyelse som präglade Gösta Bohmans politiska gärning.

I hans breda utgivning märks bland annat doktorsavhandlingen The State of State (1993) och Den svenska tillväxtskolan (2002).

Hans tacktal finns här

Nils Karlson, född 1958, är nationalekonom och statsvetare. Han har tidigare varit bland annat sakkunnig i utbildningsdepartementet 1991-1994 och utnämndes 2004 till docent vid Uppsala universitet. Mer information: http://www.ratio.se/upload/pdf/CV%20Nils%20K0705.pdf


Gunnar Strömmer

Juristen Gunnar Strömmer har som politisk debattör och genom sin juridiska verksamhet i Centrum för rättvisa bidragit till en förnyad samhällsdebatt som rör den enskildes rättigheter gentemot staten.

Med oväntade perspektiv och ingångar har han under många år förtjänstfullt bidragit till den svenska politiska debatten. Förmågan att visa hur man kan omsätta idéer i praktik är central för att vinna trovärdighet. I Centrum för rättvisa görs kampen för den enskildes rättigheter verklig.

Den enskildes rätt gentemot överheten var Gösta Bohmans signum och rättssäkerhetsfrågorna var ett centralt inslag i hans politiska gärning. Strömmer har återupptagit en kamp för en syn på individen och rättsstaten helt i Bohmans anda.

Hans tacktal finns här

Gunnar Strömmer, född 1972, är jur kand. 1998-2002 var han ordförande i moderata ungdomsförbundet. 2001 arbetade han vid den ideella advokatbyrån Institute for Justice, Washington DC. 2002 startade han stiftelsen Centrum för rättvisa, där han är verkställande ledamot. Mer information: http://www.centrumforrattvisa.se/


Maciej Zaremba

Journalisten Maciej Zaremba har i sin publicistiska gärning en utgångspunkt i individens rättigheter som förenar passion och skärpa. På 90-talet blev han nästan världsberömd för en artikelserie om den svenska steriliseringspolitiken 1935-75, en pamflett som ledde till en officiell ursäkt till offren.

Med samma kombination av passion och skärpa har han satt fingret på andra ömma punkter på Moder Svea och klämt till, vare sig det gällt myndighets-Sveriges övergrepp i vårdnadsfall eller det svenska främlingskapet inför Europa.

I flera betydande skrifter och reportage har han odlat en moralfilosofisk diskurs med politiska förtecken, bland annat i essäsamlingen Minken i folkhemmet (1992), boken De rena och de andra (1999) och reportageserien Den polske rörmokaren (2005).

Lyssna på hans tacktal i mp3-format här (27 minuter)

Maciej Zaremba, född 1951 i Polen, kom till Sverige 1969. Fil kand i idéhistoria 1988. Skribent i Dagens Nyheter sedan 1989, redaktör i Moderna Tider 1994. Utnämndes 2009 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Lund. Mer information: http://sv.wikipedia.org/wiki/Maciej_Zaremba


Sofia Nerbrant

Chefredaktören Sofia Nerbrand har som grundare av det liberala idémagasinet Neo på kort tid lyckats etablera en ny tidning på en marknad som helt dominerats av vänstertidskrifter och vänsteråsikter. Bland utgåvor som Ordfront, Arena och Etcetera har hon lyckats göra Neo till ett friskt alternativ i en annars entonig offentlig diskussion.

Tidningen har i sitt brott mot politisk korrekthet mötts av hårt motstånd främst i kulturkretsar, vilket visar på dess betydelse. Neo ger plats för fördjupning av ämnen och perspektiv som vanligtvis får liten plats i den allmänna debatten. Det skapar i sin tur en arena för skribenter som annars sällan ges utrymme på etablerade kultur- och debattsidor.

Nerbrand har dessutom som kolumnist i andra medier, bland annat Svenska Dagbladet, bidragit till att vidga kretsen av liberala opinionsbildare med egen plattform. Valet av pristagare ska också ses som en markering av hur viktig en kritisk och oberoende liberal idédebatt är i en tid med borgerlig regering, när det korta perspektivet och det partipolitiska spelet tenderar att sätta långsiktig idéutveckling i andra hand i sökandet efter en minsta gemensam nämnare i dagspolitiken.

Lyssna på hennes tacktal i mp3-format här (9 minuter)

Sofia Nerbrand, född 1973, är pol.mag. Som journalist har hon tidigare arbetat bland annat som red sekr i kulturtidskriften Axess, som redaktör för Liberal Debatt och ledarskribent i Dagens Nyheter, Vestmanlands Läns Tidning och Västerbottens-Kuriren. Styrelseledamot i Bertil Ohlin-institutet. Mer information: http://www.magasinetneo.se/