2003: Rätten att äga – välståndets fundament

Detta första större arrangemang i fondens regi hölls i förstakammarsalen i riksdagen den 15 januari 2003, på 92-årsdagen efter Gösta Bohmans födelse. Huvudtalare var Nathan Rosenberg, ekonomiprofessor vid Stanford University i USA och specialist på teknologiförändringars betydelse. Hans bok Västvärldens väg till välstånd (1994, tillsammans med L E Birdzell) är en klassiker i ekonomisk historia. På svenska finns också Den tekniska förändringens ekonomi (1997).

Hans anförande finns att läsa här.

Andre talare var Hannes H Gissurarson, professor vid University of Iceland. Hans praktiska lösning på det teoretiska problemet med missbruk och vanskötsel av ägarlös egendom, exemplifierat av utfiskning, har bildat skola. Äganderättens betydelse utvecklas i hans verk Overfishing. The Icelandic Solution (2000).

Hans anförande finns att läsa här.

De finns också samlade i en pdf-fil med inledningar av Johan Bohman och Carl Bildt, samt kommentarer av Gunnar Strömmer och årets pristagare Nils Karlson, att ladda ner här.