Gösta Bohmans plats

Stockholms stads fullmäktige beslöt 2009 att hedra Gösta Bohman med en egen plats på Östermalm i Stockholm. Det är utrymmet mellan Karlaplan och Fältöversten som fått namnet Gösta Bohmans plats. Förslaget om namnsättning väcktes i en motion av fullmäktiges ordförande Bo Bladholm (m).

FOTO: Erika Aldenberg