Bibliografi

Med egna ord

Gösta Bohmans skriftliga produktion är mycket omfångsrik. Utöver de böcker med honom själv som författare/upphovsman som förtecknas nedan har han skrivit hundratals artiklar i tidningar och tidskrifter.

Hans politiska anföranden var nästan alltid skrivna i förväg, oftast omsorgsfullt, ord för ord. Manuskripten finns till stor del förvarade i Riksarkivet. En del av dem har tryckts i bokform och finns då upptagna här.

Hans inlägg i riksdagen kan läsas i riksdagstrycket och några återges också i ljudfiler på annan plats på denna sida (i lådan ”I ljud och bild”). Riksdagsmotioner med Bohman som första namn bland undertecknarna är däremot nästan aldrig skrivna av honom själv utan kansliprodukter. Dock var han för det mesta mycket engagerad i deras innehållsliga och språkliga utformning; det torde mycket sällan ha inträffat att ett motionsmanus passerat oförändrat genom hans händer.

Böckerna kan schematiskt indelas i tre kategorier, även om gränserna dem emellan är flytande, eftersom genreblandning är mycket karakteristisk för hans stil. Som när politiska inlägg tryfferas med naturskildringar och vice versa, eller när självbiografiska texter om privata förhållanden för länge sedan avbryts av skarpa kommentarer om samtida politik.

I. Självbiografiska verk

”Så var det” (1983) och ”Maktskifte” (1984) behandlar den politiskt mest intensiva tiden i Bohmans liv, åren som partiledare och statsråd. Böckerna har starkt polemiska inslag och gav upphov till åtskillig debatt. De följer inte en lineär kronologi.

”I världskrigets skugga” (1996) är inte bara en samling brev mellan Gösta Bohman och hustrun Gunnel under andra världskriget, då han under långa tider som tjänstgörande reservofficer var borta från hemmet. Den innehåller också nyskrivna avsnitt med upplysningar av både självbiografiskt och politiskt intresse från ungdomstid och tidiga mannaår.

”Sagan om Gunnel” (1990) har hustrun som huvudperson. Hon drabbades av Alzheimer och Gösta Bohman skildrar sjukdomens utveckling, sina egna reaktioner och livet tillsammans med hustrun. Som så ofta hos Bohman finns i texten instuckna aktuella politiska kommentarer och återblickar på tidigare skeden i livet.

II. Samlingar av tal, mestadels med nyskrivna kommentarer

Viktiga sådana samlingar är ”Tankar och tal” (1979) och ”Kurs mot framtiden” (1981). I dessa hittar man hans mest uppmärksammade, ideologiskt präglade anföranden, som inte bara fick avgörande betydelse för partiets utveckling utan också kom att varaktigt påverka den allmänna politiska debatten i Sverige. I ”Till minne av Gösta Bohman” (1997), som utgavs några dagar efter hans död, återges tre tal av Bohman, samt ett tal av Carl Bildt vid utdelningen av Arvid Lindmanmedaljen 1990.

”Inrikes utrikespolitik” (1970), som innehåller kritiska inlägg om den svenska Vietnampolitiken, ställde närmast till med skandal i 1970 års valrörelse. Den brast i respekt för socialdemokratins utrikespolitiska hegemoni och blev ett slagträ både i själva valkampen och i de interna uppgörelser inom moderaterna efter förlustvalet som ledde till partiledarskiftet.

III. Essäer och andra politiska betraktelser

”Tankar om mitt Sverige” (1974) var den bok som först förändrade och fördjupade den allmänna bilden av Gösta Bohman. Den strame och ibland som arrogant uppfattade politikern och tidigare handelskammardirektören framträdde här inte bara som skarp polemiker (vilket han alltid var) utan också som bildad humanist, känslig naturälskare och djupt engagerad, ibland ursinnig, talesman för den enskilda människan.

”I lä av en sjöbod” (1995) är en samling av krönikor i Svenska Dagbladet, nästan alla kännetecknade av den speciella bohmanska blandningen av naturiakttagelser och politisk polemik.

Skriften ”Fritid i frihet” (1976) har undertiteln ”Tankar om skärgård och svensk natur, om markägande och den egna stugan.” Denna ämnessfär var central för Bohman och är huvudmotiv också i ”Alle mans rätt” (1973) och ”Sundskär” (1993).

Utgivningen i tidsordning

”Inrikes utrikespolitik. Det handlar om Vietnam.” Gebers 1970, 95 s.


”Alle mans rätt. Ingen röd våg i den gröna.” Red: Sture Lindmark 1973, 76 s.


”Tankar om mitt Sverige.” Askild & Kärnekull 1974, 227 s.


”Den nya individualismen.” Moderata samlingspartiet 1974, 20 s.


”Fritid i frihet. Tankar om skärgård och svensk natur, markägande och den egna stugan.” Moderata samlingspartiet 1976, 32 s.


”De mindre företagen i dagens politiska miljö.” 1976, 22 s.


”Våra möjligheter att klara krisen.” Handelsbankens småskriftsserie1977, 12 s.


”Tankar och tal. Anföranden och essayer i urval.” Red: John-Henri Holmberg. Moderata samlingspartiet 1979, 172 s.


”Kurs mot framtiden. Ett friare och öppnare Sverige.” Anföranden 1979–81, intervjuer av Ola Gummesson. Norstedts 1981, 214 s.


”Demokratins villkor” Svensk Tidskrift 1982, 86 s.


”Så var det. Gösta Bohman berättar.” Teckningar av Poul Ströyer. Bonniers 1983, 356 s.


”Maktskifte” Bonniers 1984, 371 s.


”I lä av en sjöbod. Politiska betraktelser.” Teckningar av Sven Rydén. Bonniers 1985, 157 s.


”Vad kan medborgaren göra? Om maktbegränsning och civilmotstånd i demokratins Sverige.” Timbro 1987, 157 s.


”Sagan om Gunnel. I Alzheimers skugga.” Bonniers 1990, 101 s. Bibliotekstjänst 1991, talbok 3 tim.


”Sundskär. En övärld i havsbandet.” Foto: Björn Larsson Ask. Norstedts 1993, 217 s.


”I världskrigets skugga. Brev under beredskap.” Norstedts 1996, 253 s. Bibliotekstjänst1996, talbok 9 tim.


”Till minne av Gösta Bohman” Moderata samlingspartiet 1997, 83 s.