2004: Rättsstat eller välfärdsstat?

Fondens andra minnesseminarium hölls den 3 mars 2004, också i riksdagens förstakammarsal där Bohman hade debuterat knappt ett halvsekel tidigare.

Inledningstalare var Aleksander Peczenik (1937-2005), professor i juridik vid universiteten i Lund och Szczecin. Författare till en rad läroböcker i rättsliga ämnen. Mer information: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Peczenik

Hans tal kommenterades av Maciej Zaremba, journalist och författare, som året efter utsågs till pristagare.

Deras anföranden, med introduktioner av Johan Bohman och Carl Bildt, samt pristagaren Gunnar Strömmers tacktal efter partiledaren Fredrik Reinfeldts prisöverlämnande finns samlade i en pdf-fil att ladda ner här.