För ett friare och öppnare Sverige – en film om Gösta Bohman